•     Hällekil 17, 669 92 DEJE
  •     info@hallekilsgard.se  •     Placeringsjour dygnet runt:
        010-139 9000
  •     För övriga telefonnummer, ärenden och frågor
        se fliken Kontakt.

Målgrupp

På Hällekilsgård tar vi emot pojkar mellan sexton och tjugo år, vars huvudsakliga problem är missbruk av alkohol och/eller droger.


Vi tar emot ungdomar som med stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).


Uppdragsgivare

Hällekils Gård tar emot pojkar från kommuner i hela Sverige. När socialtjänsten behöver placera en ungdom på HVB ringer de till oss för att undersöka om vi är rätt ställe utifrån vad den personen behöver.


Ibland görs ett studiebesök för att ungdomen och vi ska få se och veta lite mer om varandra, därefter bokar socialtjänsten plats hos oss.

Målgrupp - Hällekils Gård