Behandling

Medlevarskapet, att personalen bor och lever tillsammans med ungdomarna på Hällekils Gård, är grunden för vår behandling. Genom medlevarskapet får ungdomen från behandlingens start möjlighet att börja utveckla konstruktiva relationer till ansvarstagande vuxna. Behandlingsmetoden medlevarna arbetar utifrån är miljöterapi. Miljöterapi innebär ett målmedvetet och långsiktigt förändringsarbete. Ungdomen tränar och samtalar kring faktiska situationer som uppstår eller arrangeras i verksamheten. Aktiviteterna, samtalen och gemenskapen syftar till att motivera ungdomen att ta ansvar för sitt liv, förändras, lära sig hur det är möjligt och pröva att leva drogfritt.

Den medlevande personalen är förebilder, guider och inspiratörer som lockar ungdomarna att ta nya steg. Detta arbete pågår kontinuerligt under hela behandlingstiden och genomsyrar alla aktiviteter, samtal och gemenskap. Miljöterapin utgår ifrån systemteoretiskt tänkande. Behandlingstiderna är individanpassade, utifrån ungdomens behov och behandlingens målsättningar, i regel mellan 6 och 18 månader.

Utredningar
Vi erbjuder via vår samarbetspartner olika utredningar under vistelsen på Hällekils Gård. Kontakta oss för mer information.

DOKUMENTATION OCH SERVICE
Vår ambition är att serva och matcha våra kunder och samarbetspartners så långt som möjligt. Vi har höga krav på dokumentationsnivå och arbetar kvalitets- och sekretessmässigt utifrån de lagar som reglerar enskild verksamhet avseende utredning inom ramen för HSL samt SoL. Vi försäkrar våra kunder skriftliga rapporter om utredningens utveckling och andra viktiga händelser minst 1 gång/mån. Avvikelser rapporteras direkt muntligt och skriftligt.

RePulse
Ett manualbaserat program som kan ges under en del av behandlingstiden. Det bygger på ett kognitivt förhållningssätt och syftar till att lära ungdomen hantera sina impulser. Programmet omfattar ett samtal per vecka i tio veckor.


Haschavvänjningsprogrammet (HAP)
Programmet ges under en del av behandlingstiden. Programmet bedrivs utifrån en kognitiv och systemteoretisk utgångspunkt. De syftar till att ge kunskaper om hur du slutar med hasch och förebygga återfall.


Behandlingens syfte

Behandlingen syftar på kort sikt till att ge ungdomen en tillfällig erfarenhet av att vara drogfri, att ge motivation till drogfrihet och förändring. Som drogfri är det också lättare att göra ansvarsfulla val. På medellång sikt syftar behandlingen till att ge en känsla av sammanhang, en stabilare erfarenhet av att vara drogfri, ge motivation till fortsatt förändring, tid och kunskap att börja utveckla ett nätverk med konstruktiva relationer, att ge erfarenhet av daglig sysselsättning och en meningsfull fritid. På långsikt syftar behandlingen till att ungdomen ska känna sig trygg och nöjd med ett liv utan droger, alkohol och kriminalitet. Att ungdomen får erfarenhet av drogfria hemresor och självständiga aktiviteter utanför Hällekils Gård. Att han/hon känner sig förberedd på och har en realistisk planering för ett fortsatt drogfritt liv med daglig sysselsättning, meningsfull fritid och ett nätverk med konstruktiva relationer som ungdomen är nöjd med.

Har du några funderingar? Kontakta oss