Anhöriga

Det viktigt för oss att föräldrar eller andra anhöriga känner sig informerade och har utrymme att engagera sig i ungdomens förändringsprocess under behandlingen.

Besök och telefonkontakt till anhöriga planeras utifrån ungdomens individuella behov. Vår mål är att ungdomar som flyttar från oss ska känna sig förberedda på, trygga och nöjda med ett liv utan droger, alkohol och kriminalitet. All kunskap och träning ungdomen erbjuds under behandlingen leder i förlängningen mot detta mål.

Vi är mycket noga med att utifrån ungdomens behov ha ett nära samarbete med föräldrar, anhöriga och socialtjänst när det gäller att förbereda, motivera, planera och träna ungdomen inför flytten ifrån oss. Att flytta hem eller till en ny ort är svårt och kräver mycket av ungdomen. Vi jobbar därför långsiktigt med att under lång tid med att förbereda, motivera och träna ungdomen inför flytten.

Har du några funderingar? Kontakta oss