•     Hällekil 17, 669 92 DEJE
  •     info@hallekilsgard.se



  •     Placeringsjour dygnet runt:
        010-139 9000
  •     För övriga telefonnummer, ärenden och frågor
        se fliken Kontakt.

Anhöriga

Det viktigt för oss att föräldrar eller andra anhöriga känner sig informerade och har utrymme att engagera sig i ungdomens förändringsprocess under behandlingen. Vi arrangerar föräldra- och anhörigdagar med information, utbildning, nätverkskartläggning, samtal kring ungdomens situation och problematik. På anhörigdagarna finns också möjlighet att träffa andra föräldrar eller anhöriga till ungdomar med liknande problematik.


Besök och telefonkontakt till anhöriga planeras utifrån ungdomens individuella behov. När föräldrar eller anhöriga är på besök kan de bo och äta hos oss. Vår mål är att ungdomar som flyttar från oss ska känna sig förberedda på, trygga och nöjda med ett liv utan droger, alkohol och kriminalitet. All kunskap och träning ungdomen erbjuds under behandlingen leder i förlängningen mot detta mål.


Vi är mycket noga med att utifrån ungdomens behov ha ett nära samarbete med föräldrar, anhöriga och socialtjänst när det gäller att förbereda, motivera, planera och träna ungdomen inför flytten ifrån oss. Att flytta hem eller till en ny ort är svårt och kräver mycket av ungdomen. Vi jobbar därför långsiktigt med att under lång tid med att förbereda, motivera och träna ungdomen inför flytten.

Anhöriga - Hällekils Gård