Målgrupp

På Hällekils Gård tar vi emot pojkar mellan sexton och tjugo år, vars huvudsakliga problem är missbruk av alkohol och/eller droger.

Vi tar emot ungdomar enligt SoL och LVU

Välkommen till

Hällekils Gård
Hällekils Gård är ett behandlingshem i det vackra Värmland ungefär fem mil norr om Karlstad. Hos oss får pojkar kunskap och träning på att leva drogfritt vardag som helg, under dygnets alla timmar.

Akutplaceringar

Placeringsjour dygnet runt:
070-4588222

För övriga telefonnummer,
ärenden och frågor klicka här!

Behandlingshem

i hjärtat av naturen
Medlevarskapet, att personalen bor och lever tillsammans med ungdomarna på Hällekils Gård, är grunden för vår behandling. Genom medlevarskapet får ungdomen från behandlingens start möjlighet att börja utveckla konstruktiva relationer till ansvarstagande vuxna. Behandlingsmetoden medlevarna arbetar utifrån är miljöterapi. Miljöterapi innebär ett målmedvetet och långsiktigt förändringsarbete.
Placeringar
Jour finns dygnet runt, året om.
Hämtningsservice ingår i vårt åtagande.

Vi hämtar inom 24 timmar i hela Sverige

070-4588222

Här hittar du

våra kontaktuppgifter
Hällekil 17, 669 92 DEJE
Telefon: 0704-588235
Fax: 0552-31210
E-post: info@hallekilsgard.se

Placeringsjour dygnet runt:
0704-588222